LIÊN HỆ

Nhà hàng Thanh Hợi: Số 43 – Đường Thanh Niên (BÃI C), phường Bắc Sơn, Thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 037 221 2330, Mobile: 0913 269 328, Email: nhahangthanhhoipro@gmail.com , Website: nhahangthanhhoi.com

ĐỊA CHỈ Số 43 – Đường Thanh Niên (BÃI C), phường Bắc Sơn, Thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

ĐIỆN THOẠI 037 221 2330 0912 79 3328